Goede score tijdens ISO-audit

In week 49 heeft MetricControl de jaarlijkse tussenbeoordeling van de ISO 9001:2008-certificering ondergaan. Het certificaat is een erkenning voor ons managementsysteem. Volgens het onafhankelijke certificeringsinstituut DNV Benelux is opnieuw alles in orde.

Bij de tussenbeoordeling zijn verschillende managementaspecten bekeken uit de betreffende norm, zoals de leveranciersbeoordelingen, klanttevredenheidsonderzoeken, opleidingen en klachtenprocedures. Belangrijk is dat alle onderdelen goed zijn vastgelegd, maar bovenal functioneren in de praktijk.

Ook dit jaar kreeg MetricControl een zeer goede beoordeling van DNV Benelux: er zijn geen ‘restpunten’ die voor het volgende bezoek verder beoordeeld dienen te worden. In 2015 is de grootschalige ISO 9001:2008-audit, waarbij een nieuw certificaat voor drie jaar wordt afgegeven.

Eerder dit jaar vond de tussentijdse behoordeling voor onze ISO/IEC 17025-accreditatie plaats. Het huidige certificaat, in 2011 afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA), toont aan dat het kalibratielaboratorium van MetricControl aan de hoogste eisen voldoen.

Ook bij deze audit, in maart, was de uitslag positief. Een ISO/IEC 17025-certificaat wordt voor vier jaar afgegeven. Net als bij het ISO 9001:2008-certificaat is er in 2014 eerst nog een tussenbeoordeling voor de grote RvA-herbeoordeling in 2015.