MetricControl heeft haar kalibratie RvA scope ook in 2015 weer uitgebreid

MetricControl heeft weer de 4 jaarlijkse herbeoordeling van de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 accreditatie ondergaan.De accreditering, met accreditatie nummer K027,  is een erkenning voor ons technisch kunnen en managementsysteem. Volgens de Raad voor Accreditatie (RvA) voldoet MetricControl aan de gestelde criteria.

Tijdens deze zeer uitgebreide herbeoordeling zijn zowel de management activiteiten als ook de technische verrichtingen beoordeeld. Ook op locatie zijn de verrichtingen, die onder de accreditatie K027 uitgevoerd mogen worden, beoordeeld door de vakdeskundige van de RvA.

Het vertrouwen dat we in ons kunnen hebben is niet geschonden. Onze elektrische accreditatie had zelfs geen enkele Ncf (Nonconformity) 

Door de tijd heen is er inhoudelijk veel verandert bij een accreditering volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17025.

De volgende grote verandering die op stapel staat is de nieuwe ISO 17025. De introductie staat voor begin 2017 gepland. Wezenlijke aanpassing van het management gedeelte is hierbij een zwaartepunt. Dit gedeelte komt dan in grote lijnen overeen met de ISO 9001.

Aangezien het kwaliteitssysteem van MetricControl reeds ingericht is voor beide normen zijn we dus goed voorbereid op de verandering die gaat komen.

Ook voor 2016 is MetricControl weer voornemens een accreditatie uitbreiding te realiseren. We willen het vakgebied “temperatuur” gaan aanbieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *