Onze Partners

MetricControl kan bijna alle elektrische en geometrische apparaten keuren en kalibreren. Toch komt het wel eens voor dat we een taak zelf niet kunnen volbrengen. Bijvoorbeeld doordat de software van een instrument is afgeschermd door de fabrikant.

Wij kunnen ook in die gevallen uw meetmiddel snel van een kalibratie voorzien. MetricControl werkt daarvoor al jaren samen met enkele vaste partners. Wij selecteren voor u met zorg de beste subcontractor voor een specifieke dienst.

De partner bij een kalibratie of keuring moet voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitsnormen en uw specifieke vraag. Ook hebben we onze eigen kwaliteitseisen. De subcontractor moet minimaal gelijkwaardig zijn aan MetricControl, bijvoorbeeld op het gebied van de ISO/IEC 17025.

Andersom is MetricControl een vaste subcontractor voor andere partijen.

Contact
Neem contact met ons op voor meer informatie.