Helpdesk

Geachte relatie,

Klachten en opmerkingen zijn van alle tijd. Door een juiste, en adequate, registratie en afhandeling kan hieruit een verbeteringsproces ontstaan. MetricControl heeft ervoor gekozen om u deze registratie via onze website mogelijk te maken.

Een gebruikershandleiding vindt u onder: Ticketsysteem Website

In dit document staat beschreven hoe u een klacht / probleem / opmerking kunt melden bij MetricControl. Wij verzoeken u vriendelijk om deze methode aan te houden, daar op deze manier alle meldingen centraal geregistreerd staan, en sneller opgevolgd kunnen worden.

Klick hier voor toegang tot het ticketsysteem.

Beoordeling van meetgegevens.

Om aan de stijgende  informatievraag een invulling te geven staat in onderstaande afbeelding een beknopte uitleg over het beoordelen van meetwaarden.

Hierin wordt de interpretatie van de beoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid, grafisch weergegeven.

Daar waar de software het reeds toestaat wordt dit ook op de certificaten van MetricControl vermeld.

Beoordeling